Logo CMiOW

Prawo Wodne w praktyce: Gospodarowanie wodą w mieście ze szczególnym uwzględnieniem wód deszczowych

Termin: 24 – 25 sierpnia 2023 r.
Koszt: 2300 zł
Koordynator: dr inż. Wojciech Szpakowski
Jest dr. inż. inżynierii środowiska oraz inż. budownictwa.
Dyrektor ds. Technicznych w spółce Gdańskie Wody. Spółka od 30 lat zajmuje się zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Gdańska. Utrzymuje elementy miejskiego systemu takie jak: zbiorniki retencyjne, kanalizację deszczową, pompownie odwodnieniowe, rowy, kanały czy obiekty zieleni retencyjnej.
Jest również adiunktem dydaktycznym w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jako autor lub współautor przygotował około 50 publikacji naukowych oraz dydaktycznych z zakresu hydrauliki, hydrologii, hydrogeologii oraz ponad 20 dzieł eksperckich (w tym opinie hydrologiczne wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych). Aktualnie prowadzi przedmioty kierunkowe dla studentów Inżynierii Środowiska: Melioracje i Odwodnienia, Prawo Wodne,. Jest wykładowcą studium podyplomowego na kierunku Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej, realizowanego na Politechnice Gdańskiej. Współautor książki: System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia – Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Wojciech Szpakowski
Program szkolenia
Dzień 1
09.00 – 10.30Woda w mieście podział wód, własność wód. Systemy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z przeglądem obiektów. Kanalizacja deszczowa a urządzenia wodne. Cz. 1.
10.30 – 10.45Przerwa kawowa.
10.45 – 12.15Woda w mieście podział wód, własność wód. Systemy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z przeglądem obiektów. Kanalizacja deszczowa a urządzenia wodne. Cz. 2.
12.15 – 13.15Przerwa na lunch.
13.15 – 15.30Zarządzanie wodą opadową na przykładzie Gdańska (system 3-stopniowy). Warunki i wytyczne dla inwestorów. Działania w warunkach kryzysowych. Naruszanie stosunków wodnych.
15.30 – 15.45Przerwa kawowa.
15.45 – 17.30Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
17.30 – 19.30Grill/ognisko.
Dzień 2
09.00 – 10.30Zgoda wodnoprawna. Przegląd działań objętych zgodą wodnoprawną. Utrzymywanie wód i urządzeń wodnych. Cz. 1.
10.30 – 10.45Przerwa kawowa.
10.45 – 12.15Zgoda wodnoprawna. Przegląd działań objętych zgodą wodnoprawną. Utrzymywanie wód i urządzeń wodnych. Cz. 2.
12.15 – 13.15Przerwa na lunch.
13.15 – 15.30Korzystanie z wód. Usługi wodne. Opłaty za usługi wodne. Naliczanie opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi. Naliczanie opłaty „od utraconej retencji”.
15.30 – 15.45Przerwa kawowa.
15.45 – 16.45Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
16.45 – 17.00Zakończenie oraz wręczenie certyfikatów.