Logo CMiOW

Badania terenowe na Jeziorze Łebsko

Data: 19-20.07.2023

W dniach 19-20 lipca 2023 r. odbyły się kolejne badania na terenie i ze współpracą ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Podczas badań w pierwszym dniu wykonano pomiary przepływu wody 10 cieków dopływających do jeziora Łebsko, przeprowadzono analizę fizyczno-chemiczną wody oraz kontrolę występujących w wodzie bakterii. Podobne działania zrealizowano także na wypływie z jeziora Łebsko – rzece Łebie. W drugim dniu wypłynięto na jezioro. W trzech wytypowanych miejscach zmierzono zawartość rozpuszczonego tlenu oraz % nasycenia tlenem, a także określono przewodność właściwą, temperaturę, widzialność krążka Secchiego in situ w profilach głębokościowych. Pobrano także próby wody do dodatkowych analiz. Kolejny wyjazd we wrześniu.