Logo CMiOW

Ramienice – makrofity o szczególnym znaczeniu dla jakości wody i diagnozy stanu ekosystemów wodnych

Mariusz Pelechaty - kordynator kursu Termin: 18-21 września 2024 r.
Koszt: 2500 zł
Liczba miejsc limitowana! O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Koordynator: prof. dr hab. Mariusz Pełechaty
Hydrobiolog badający biologię i ekologię roślin wodnych, w tym szczególnie wrażliwych na jakość wód makroglonów z grupy ramienic, znaczenie zależności pomiędzy organizmami wodnymi a jakością wód oraz możliwości wykorzystania roślin wodnych w bioindykacji jakości wód i trwałym wiązaniu węgla. Autor warsztatów ma wieloletnie doświadczenie w dydaktyce akademickiej i edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauki. Jest autorem kursu ‘Jakość wód powierzchniowych i jej ocena metodą bioindykacji’ dostępnego na platformie edukacyjnej navoica.pl.

Więcej informacji o autorze warsztatów:
researchgate.net
frontiersin.org

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy [DOCX, 83kB]
Program szkolenia [PDF, 60kB]
Program szkolenia
Dzień 1 – Zakwaterowanie od godziny 16.00
Dzień 2 – Ramienice jako szczególna grupa makrofitów wodnych: niezawodni pionierzy i inżynierowie ekosystemów
9.00 – 10.30
(W)
Podstawy biologii i ekologii ramienic.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 12:15
(W)
Morfologia ramienic – cechy diagnostyczne dla rodzajów.
12.15 – 13.15 Przerwa na lunch.
13.15 – 15.30
(W+P)
Morfologia ramienic – cechy diagnostyczne dla gatunków.
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa.
15.45 – 17.15
(P)
Oznaczanie ramienic z rodzaju Chara.
17.15 – 17.30
(D)
Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
Dzień 3 – Różnorodność ramienic i ich wykorzystanie w nauce i praktyce
9.00 – 10.30
(P)
Oznaczanie ramienic z rodzaju Nitellopsis, Lychnothamnus, Nitella.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 12.15
(W)
Cele i metody oraz współczesne kierunki badań ramienic.
12.15 – 13.15 Przerwa na lunch.
13.15 – 15.30
(P)
Zbiór makrofitów – praca w terenie.
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa.
15.45 – 17.15
(P)
Oznaczanie zebranego w terenie materiału. Gatunki problematyczne wśród ramienic.
17.15 – 17.30
(D)
Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
17.30 – 19.30 Grill/ognisko.
Dzień 4 – Ramienice jako bioindykatory
9.00 – 10.30
(W)
Inżynieryjna rola ramienic w środowisku wodnym a ich wartość wskaźnikowa – porównanie ramienic i roślin wyższych.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 12.45
(W+P)
Wykorzystanie ramienic w monitoringu jakości wód i siedlisk przyrodniczych. Możliwość pracy z materiałami własnymi Uczestników.
12.45 – 13.00
(D)
Zakończenie oraz wręczenie certyfikatów.
(W) – część wykładowa, (P) – zajęcia praktyczne z instruktażem prowadzonym przez prowadzącego, (D) – dyskusja