Logo CMiOW

FRUG

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Cel ten jest realizowany w formie pomocy rzeczowej i finansowej oraz poprzez współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu.

Dane adresowe:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk
Telefon: 58 523 33 63
e-mail: frug@ug.edu.pl
www: frug.ug.edu.pl