Logo CMiOW

Ćwiczenia terenowe

Harmonogram zajęć i ćwiczeń terenowych w CMiOW w Borucinie w 2024 roku

Lp. Termin Kierunek Rok Grupa* Przedmiot Opiekunowie
1 17-20 V Polska Północna dr hab. E. Tomaszewski, prof. UŁ
2 5-7 VI Studenckie koło naukowe
GIS “Gisoteka”
dr M. Markowski
mgr Z. Trusewicz
3 7-11 VI Geografia fizyczna
z geoinformacją
I M. 1, 2 Szkoła letnia dr J. Filipiak
dr K. Nowiński
dr M. Żarczyński
4 12-17 VI Geologia II L. Kartowanie
geologiczne
dr R. Sokołowski
5 18-22 VI Gospodarka wodna i
ochrona zasobów wód
I L. Hydrologia dr W. Maślanka
6 1-4 VII Hydrografia morska I L. 1 Hydrologia dr W. Maślanka
mgr M. Pawłowska
7 5-8 VII Geografia II L. 2 Hydrologia dr W. Maślanka
mgr M. Pawłowska
8 9-12 VII Geografia II L. 1, 2 Geomorfologia dr hab. P. Woźniak, prof. UG
mgr O. Reutt
9 13-16 VII Geografia II L. 1, 2 Meteorologia
i klimatologia
dr J. Filipiak
10 17-21 VII Gospodarka wodna i
ochrona zasobów wód
I L. Hydrologia dr W. Maślanka
11 17-20 VII Hydrologia morska I L. Hydrologia mgr M. Pawłowska
12 22-25 VII Gospodarka wodna i
ochrona zasobów wód
II L. Hydrograficzne
metody badań
dr K. Nowiński
* liczebność grup w zależności od specyfiki zajęć (maksymalnie 24 osoby)
L. – studia I stopnia (licencjackie)
M. – studia II stopnia (magisterskie)
UŁ – Uniwersytet Łódzki

UWAGA! Studenci odbywający ćwiczenia terenowe zobligowani są do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG studenci odbywający ćwiczenia terenowe w oddziale CMiOW w Borucinie zobowiązani są do uiszczenia opłaty noclegowej.


Do pobrania:
Harmonogram ćwiczeń terenowych, [PDF, 102kB]