Logo CMiOW

Ćwiczenia terenowe

Harmonogram zajęć i ćwiczeń terenowych w CMiOW w Borucinie w 2023 roku

Przedmiot
Kierunek
Rok
Grupa*
Termin
Opiekunowie
Polska Północna Geografia I L. 16 – 19.05 dr hab. E. Tomaszewski prof. UŁ
Hydrograficzne metody badań Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód II L. 1-2 26 – 28.05 dr K. Nowiński
Kartowanie geologiczne Geologia II L. 29.05 – 03.06 dr R. Sokołowski
Praktyka magisterska Geografia I M. 19 – 23.06 dr hab. E. Tomaszewski prof. UŁ
Problemy ochrony gatunkowej i siedliskowej oraz ochrony krajobrazu w Polsce ZPRUWr I,II M. UWr 26 – 28.06 dr hab. Jan Kotusz prof UWr, dr Zygmunt Dajdok, dr Ewa Szczęśniak, mgr Beata Orłowska
Szkoła letnia GFzG I M. 1, 2 29.06 – 04.07 dr J. Filipiak, dr D. Weisbrodt, dr Ł. Pietruszyński, dr K. Nowiński
Meteorologia Geografia II L. A, B 29.06 – 02.07 dr M. Malinowska, dr J. Filipiak
Geomorfologia Geografia II L. A, B 03 – 06.07 dr D. Weisbrodt, dr R. Wróblewski
Hydrologia Geografia II L. A, B 07 – 10.07 dr W. Maślanka, mgr M. Pawłowska
Hydrologia Geografia II L. C 12 – 15.07 dr W. Maślanka
Geomorfologia Geografia II L. C 16 – 19.07 dr D. Weisbrodt
Meteorologia Geografia II L. C 20 – 23.07 dr J. Filipiak
Hydrologia Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I L. 01 – 05.08 dr W. Maślanka, dr Ł. Pietruszyński
Hydrologia Hydrografia morska I L. 08 – 11.08 dr I. Chlost,mgr M. Pawłowska
* liczebność grup w zależności od specyfiki zajęć (maksymalnie 23 osoby)
L. – studia I stopnia (licencjackie)
M. – studia II stopnia (magisterskie)
UŁ – Uniwersytet Łódzki
UWr – Uniwersytet Wrocławski

UWAGA! Studenci odbywający ćwiczenia terenowe zobligowani są do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
UWAGA! Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG studenci odbywający ćwiczenia terenowe w oddziale CMiOW w Borucinie zobowiązani są do uiszczenia opłaty noclegowej.