Logo CMiOW

GLEON

GLEON – Global Lake Ecological Observatory Network Logo GLEON
Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON) to międzynarodowa, oddolna, dobrowolna sieć badaczy, edukatorów i grup społecznych zainteresowanych tworzeniem i wykorzystywaniem szeregów czasowych obserwacji o wysokiej częstotliwości dokonywanych na i w jeziorach oraz zbiornikach retencyjnych na całym świecie. GLEON obejmuje ponad 60 obserwatoriów jeziornych i ponad 850 członków indywidualnych z 62 krajów na sześciu kontynentach (stan na styczeń 2021 roku). GLEON wykorzystuje innowacyjne budowanie zdolności ludzkich do odkrywania, rozwiązywania problemów, katalizowania i tworzenia społeczności uczących się, edukacji, danych FAIR i nauki otwartej.

Cele

Celem jest zrozumienie i przewidywanie wpływu naturalnych i antropogenicznych czynników na ekosystemy jezior i zbiorników retencyjnych. Badacze obejmują limnologów, ekologów, ekspertów z zakresu technologii informacyjnej oraz inżynierów, którzy mają wspólny cel budowy i rozwoju skalowalnej, trwałej sieci obserwatoriów ekologii jezior; opracowywania nowych modeli teoretycznych opartych na bardziej obszernych skalach przestrzennych i czasowych danych; integrowania nowych technologii w celu wykorzystania danych; kształcenie nowego pokolenia badaczy w dziedzinie nauki zespołowej oraz angażowanie społeczeństwa. Każde obserwatorium jeziorowe lub zbiornik retencyjny składa się z jednej lub kilku platform z instrumentami zdolnymi do pomiaru kluczowych zmiennych limnologicznych i przesyłania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego do baz danych dostępnych w sieci. Rodzaje czujników stosowanych w tych obserwatoriach obejmują: temperaturę, rozpuszczony tlen, dwutlenek węgla, pigmenty fitoplanktonu, takie jak chlorofil i fikocyjanina, a także urządzenia do wykrywania ruchów wody, takie jak akustyczne profileometry prądów Dopplera (ADCP). Wiele z obserwatoriów śledzi również parametry meteorologiczne na jeziorze, takie jak promieniowanie słoneczne, prędkość wiatru i wilgotność względna. Dane z sieci obserwatoriów pozwolą lepiej zrozumieć kluczowe procesy, takie jak wpływ zmian klimatu i użytkowania ziemi na funkcjonowanie jeziora lub zbiornika retencyjnego, rolę zdarzeń epizodycznych, takich jak tajfuny, w resetowaniu dynamiki wodnej oraz obieg węgla w jeziorach i zbiornikach retencyjnych.

Współprzewodniczący:
  • Lisette de Senerpont Domis
  • Rafa Marcé
Więcej informacji na stronie: gleon.org.