Logo CMiOW

Letnia szkoła GIS

Termin: 21-23 września 2023 r.
Koszt: 2500 zł
Liczba miejsc limitowana! O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Koordynator: dr Maciej Markowski
Adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim
Instytut Geografii – Zakład Limnologii Miejskie Laboratorium Badań Środowiskowych – CCLL (projekt SCORE)
Ekspert w zakresie GIS (System Informacji Geograficznej), Teledetekcji, Data Science, ETL, Transformacji i Analizy Danych. Swoją działalność naukową koncertuje wokół aspektów hydrologicznych funkcjonowania i stabilności jezior lobeliowych w Polsce. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego GISoteka.
Maciej Markowski
Program szkolenia
Dzień 1 – GIS – Wprowadzenie (podstawy ArcGIS Pro/QGIS)
09.00 – 10.30
(W)
Składowe i koncepcja systemu GIS, przegląd oprogramowania, dane przestrzenne – formaty danych w GIS.
10.30 – 10.45Przerwa kawowa
10.45 – 12:15Teoretyczne podstawy danych przestrzennych oraz kompozycji mapowych – m.in. układy współrzędnych, metadane, elementy mapy. Dane wektorowe – poprawność, topologia rysunku wektorowego, geometria i błędy, przetwarzanie danych wektorowych.
12.15 – 13.15Przerwa na lunch
13.15 – 15.30
(P)
Wprowadzenie do interfejsu programu ArcGIS Pro/QGIS – obsługa, koncepcja modelu warstwowego, zarządzanie danymi oraz projektem . Podgląd, edycja, tworzenie metadanych. Eksploracja danych przestrzennych – posługiwanie się różnymi formatami danych.
15.30 – 15.45Przerwa kawowa
15.45 – 17.15
(P)
Podstawowe metody symbolizacji danych wektorowych oraz rastrowych, tworzenie własnych symboli. Tworzenie i edycja etykiet, zaawansowane etykietowanie. Tworzenie kompozycji mapowych zgodnych ze sztuką kartograficzną. Przygotowanie mapy do wydruku.
17.15 – 17.30
(D)
Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
Dzień 2 – Pozyskiwanie i zarządzanie danymi przestrzennymi
09.00 – 10.30
(W)
Dane wektorowe – poprawność, topologia rysunku wektorowego, geometria i błędy, przetwarzanie danych wektorowych. Dane rastrowe – rodzaje, wykorzystanie – klasyfikacja, dane gridowe – omówienie możliwości wykorzystania i przykłady zastosowań. Źródła danych przestrzennych: portale i serwisy mapowe, proces georeferencji. Podstawowe zagadnienia z baz danych.
10.30 – 10.45Przerwa kawowa
10.45 – 12.15
(W)
Georeferencja i georektyfikacja danych w postaci skanów. Zaawansowane metody symbolizacji danych wektorowych.
12.15 – 13.15Przerwa na lunch
13.15 – 15.30
(P)
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych wektorowych oraz atrybutowych. Praca z tabelą atrybutów. Wektoryzacja jako podstawowa forma pozyskiwania danych przestrzennych.
15.30 – 15.45Przerwa kawowa
15.45 – 17.15
(W&P)
Przegląd podstawowych wektorowych i rastrowych analiz przestrzennych. Geoprzetwarzanie #1 – analizy wektorowe, prace na tabelach.
17.15 – 17.30
(D)
Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
17.30 – 19.30Grill/ognisko.
Dzień 3 – Analizy przestrzenne; Dane przestrzenne w aplikacjach
09.00 – 10.30
(P)
Geoprzetwarzanie #2 – analizy wektorowe.
10.30 – 10.45Przerwa kawowa
11.00 – 12.45
(P)
Geoprzetwarzanie #3 – analizy rastrowe.
12.45 – 13.00Przerwa kawowa
13.00 – 13.45
(P)
Wykorzystanie danych przestrzennych w ogólnodostępnych i darmowych aplikacjach – czyli gdzie mogę wykorzystać moje dane, jak mogą dane przestrzenne pomóc mi w życiu codziennym (np. nawigacja, ślady GPX) i jak je mogę udostępnić innym.
13:45 – 14.00
(D)
Zakończenie oraz wręczenie certyfikatów.
(W) – Część wykładowa
(P) – zajęcia praktyczne z instruktażem prowadzonym przez prowadzącego
(D) – dyskusja