Logo CMiOW

Letnia szkoła fitobentosu okrzemkowego

Iwona Bubak Termin: 15-18 września 2024 r.
Koszt: 2500 zł
Liczba miejsc limitowana! O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Koordynator: dr Iwona Bubak
Specjalista zatrudniony w Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (Culture Collection of Baltic Algae). Swoje zainteresowania naukowe skupia na taksonomii, bioróżnorodności i ekologii fitoplanktonu morskiego i jeziornego, ze szczególnym uwzględnieniem okrzemek; wykorzystaniu wskaźników biologicznych w ocenie stanu ekologicznego środowiska wodnego oraz w rekonstrukcjach paleoekologicznych; naturalnych i antropogenicznych przyczynach przemian środowiska wodnego.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy [DOCX, 85kB]
Program szkolenia [PDF, 59kB]
Program szkolenia
Dzień 1 – Zakwaterowanie od godziny 16.00
Dzień 2 – Wprowadzenie do monitoringu wód powierzchniowych i przyczyny zastosowania w nim okrzemek
9.00 – 10.30
(W)
Okrzemki w monitoringu – założenia monitoringu wód powierzchniowych i przyczyny wykorzystania okrzemek.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 12.15
(W+P)
Oznaczanie okrzemek w żywym materiale.
12.15 – 13.15 Przerwa na lunch.
13.15 – 15.30
(W)
Cechy identyfikacyjne okrzemek.
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa.
15.45 – 17.15
(W+P)
Oznaczanie okrzemek – główne rodzaje i gatunki (cz. 1).
17.15 – 17.30
(D)
Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
Dzień 3 – Pozyskiwanie materiału i analiza gatunkowa
9.00 – 10.30
(P)
Oznaczanie okrzemek – główne rodzaje i gatunki (cz. 2).
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 12.15
(W+P)
Metodyka pobierania i preparowania okrzemek. Sposoby wyznaczania miejsc poboru w zależności od środowiska wodnego (rzeka, jezioro) – możliwość praktycznego poboru próbek z jeziora.
12.15 – 13.15 Przerwa na lunch.
13.15 – 15.30
(W)
Charakterystyka zespołów okrzemkowych w zależności od warunków środowiskowych (ekologicznych).
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa.
15.45 – 17.15
(P)
Oznaczanie okrzemek – główne rodzaje i gatunki (cz. 3). Praca również na materiale własnym Uczestników. Gatunki problematyczne.
17.15 – 17.30
(D)
Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
17.30 – 19.30 Grill/ognisko.
Dzień 4 – Analiza indeksów okrzemkowych
9.00 – 10.30
(W)
Metodyka wyliczania indeksów okrzemkowych.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 12.45
(P)
Wyliczanie indeksów na danych uzyskanych w trakcie warsztatów oraz możliwość pracy z danymi własnymi Uczestników.
12.45 – 13.00
(D)
Zakończenie oraz wręczenie certyfikatów.
(W) – część wykładowa, (P) – zajęcia praktyczne z instruktażem prowadzonym przez prowadzącego, (D) – dyskusja