Logo CMiOW

Deklaracja dostępności

Informacja o dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • częściowo niezachowana struktura kolejności nagłówków,
  • niektóre elementy posiadają zbyt słaby kontrast,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.