Logo CMiOW

Stowarzyszenie Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza

W Uniwersytecie Gdańskim powstało stowarzyszenie Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza. Działania organizacji skupiać się będą na utrzymaniu integralności i autentyzmu krajobrazu Pomorza. Do stowarzyszenia należą nie tylko członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ale także osoby reprezentujące różne środowiska. Wszystkich łączy troska o ochronę krajobrazu przyrodniczo-kulturowego naszego regionu. Czytaj więcej…