Logo CMiOW

Harmonogram/ kalendarium

13-15.10.2023Szkolenie – “WOLONTARIAT NA RZECZ JEZIOR” DLA KOORDYNATORÓW OBYWATELSKIEGO MONITORINGU WÓD.

18-20.09.2023Letnia szkoła fitobentosu okrzemkowego.

04-05.09.2023 – Konferencja – Ochrona Wód – Jaracz

25-30.06.2023Międzynarodowa konferencja GLEON.

20.06.2023 – Wycieczka szkolna uczniów z Kamienicy Szlacheckiej.

16.05.-22.08.2023Ćwiczenia terenowe studentów UG, UŁ i UWr.

12.05.2023 – Instalacja boi na Jeziorze Raduńskim Górnym.

01.02.2023 – Przekształcenie Stacji Limnologicznej w Centrum Monitoringu i Ochrony Wód.

07.12.2022 – 04.2023 – Remont budynku głównego Oddziału w Borucinie.

20-22.09.2022 – Letnia szkoła fitoplanktonu.

13.08.2022 – Warsztaty Nocny łowca komarów we współpracy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym.

27.06.-01.07.2022 – Youth symposium Geomorphology in Quaternary Research under the patronage of the International Union for Quaternary Research, International Association of Geomorphologists and Polish Association of Geomorphologists. The event comprises presentations, workshops, and field trips.

23.06.2022 – Seminarium – dr Elżbieta Czapka, W poszukiwaniu wody: migranci/uchodźcy klimatyczni.

08.06.2022 – Wycieczka studentów kierunku Akwakultura: Biznes i Technologia na Stację Limnologiczną pod opieką dra Marcina Kucińskiego.

20.05.2022 – Konferencja Co możemy zrobić dla jezior kaszubskich?, organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Fundacja Rozwoju UG, Wydział Oceanografii i Geografii, Stacja Limnologiczna UG.

23-24.04.2022 – Badania terenowe studentów kół naukowych w ramach projektu Wpływ sposobu użytkowania strefy brzegowej na jakość wód kompleksu Jezior Raduńskich.

22.04.2022 – Seminarium naukowe – profesor Katarzyna Jankowska, Politechnika Gdańska, Rejony polarne – laboratorium obserwacji zmian klimatu.

02.03.2022 – Zebranie kół naukowych – Studenckie Naukowe Koło Geografów, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska „MiŚ”, Koło Naukowe Ekohydrologii.

01-03.03.2022 – Kurs Applied practical field and laboratory training in ecohydrology dla studentów w ramach programu Erasmus Mundus Master in Applied Ecohydrology – część II – współorganizatorzy: prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, dr Maciej Markowski, dr Włodzimierz Golus.

10.12.2021 – Seminarium naukowe – doctor Guillermo de Mendoza, a visiting scientist at the Institute of Geography of the University of Gdansk, under the Ulam programme of the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA, Agreement No PPN/ULM/2020/1/00092/U/00001), Freshwater macroinvertebrates as tools for applied ecohydrology”.

08-10.12.2021 – Kurs – Applied practical field and laboratory training in ecohydrology dla studentów w ramach programu Erasmus Mundus Master in Applied Ecohydrology – część I – współorganizatorzy: prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, dr Maciej Markowski, dr Włodzimierz Golus.

07.09.2021 – Seminarium naukowe – profesor Luis Chícharo, University of Algarve, Portugal, Ecohydrology solutions for restoring estuarine and coastal ecosystems functions impacted by dams: the case of Guadiana (SW, Portugal).

21.06.2021 – Obchody Jubileuszu 75-lecia Gdańskiej Geografii.