Logo CMiOW

Harmonogram/ kalendarium

22-25.09.2024Letnia szkoła GIS
10.06-25.07.2024Ćwiczenia terenowe studentów UG
18-20.09.2023Letnia szkoła fitoplanktonu
04-05.09.2023 – Konferencja – Ochrona Wód – Jaracz
20.06.2023 – Wycieczka szkolna uczniów z Kamienicy Szlacheckiej
16.05.-22.08.2023Ćwiczenia terenowe studentów UG, UŁ i UWr
12.05.2023 – Instalacja boi na Jeziorze Raduńskim Górnym
01.02.2023 – Przekształcenie Stacji Limnologicznej w Centrum Monitoringu i Ochrony Wód
07.12.2022 – 04.2023 – Remont budynku głównego Oddziału w Borucinie
20-22.09.2022 – Letnia szkoła fitoplanktonu
13.08.2022 – Warsztaty “Nocny łowca komarów” we współpracy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym
27.06.-01.07.2022 – Youth symposium “Geomorphology in Quaternary Research”
23.06.2022 – Seminarium “W poszukiwaniu wody: migranci/uchodźcy klimatyczni”
08.06.2022 – Wycieczka studentów kierunku Akwakultura: Biznes i Technologia na Stację Limnologiczną
20.05.2022 – Konferencja “Co możemy zrobić dla jezior kaszubskich?”, organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Fundacja Rozwoju UG, Wydział Oceanografii i Geografii, Stacja Limnologiczna UG
23-24.04.2022 – Badania terenowe studentów kół naukowych w ramach projektu “Wpływ sposobu użytkowania strefy brzegowej na jakość wód kompleksu Jezior Raduńskich”
22.04.2022 – Seminarium naukowe “Rejony polarne – laboratorium obserwacji zmian klimatu”
02.03.2022 – Zebranie kół naukowych – Studenckie Naukowe Koło Geografów, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska „MiŚ”, Koło Naukowe Ekohydrologii
01-03.03.2022 – Kurs “Applied practical field and laboratory training in ecohydrology” dla studentów w ramach programu Erasmus Mundus Master in Applied Ecohydrology – część II – współorganizatorzy: prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, dr Maciej Markowski, dr Włodzimierz Golus
10.12.2021 – Seminarium naukowe – doctor Guillermo de Mendoza, visiting scientist w Institute of Geography of the University of Gdansk, w ramach programu Ulam Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA, Agreement No PPN/ULM/2020/1/00092/U/00001), Freshwater macroinvertebrates as tools for applied ecohydrology”
08-10.12.2021 – Kurs “Applied practical field and laboratory training in ecohydrology” dla studentów w ramach programu Erasmus Mundus Master in Applied Ecohydrology – część I – współorganizatorzy: prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, dr Maciej Markowski, dr Włodzimierz Golus
07.09.2021 – Seminarium naukowe – profesor Luis Chícharo, University of Algarve, Portugal, “Ecohydrology solutions for restoring estuarine and coastal ecosystems functions impacted by dams: the case of Guadiana (SW, Portugal)”
21.06.2021 – Obchody Jubileuszu 75-lecia Gdańskiej Geografii