Logo CMiOW

Konferencja „Co możemy zrobić dla jezior kaszubskich?”

Data: 20.05.2022
Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Fundacja Rozwoju UG, Wydział Oceanografii i Geografii, Stacja Limnologiczna UG
Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat stanu czystości jezior kaszubskich oraz wypracowanie modelu współpracy wszystkich użytkowników wód. Osiągnięcie celów zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, wymaga zintegrowanych działań. Niezbędna jest aktywizacja społeczeństwa poprzez działania edukacyjne z ukierunkowaniem na wolantariat spierający monitoring wód oraz ścisła współpraca środowiska naukowego z zarządcami wód oraz władzami samorządowymi.
Program:
10.00 – Przywitanie gości przez J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego oraz Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii dra hab. Waldemara Surosza, prof. UG
10.20 – Przyczyny i skutki degradacji jezior – prof. dr hab. inż. Julita Dunalska – Kierownik Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego
10.50 – Jakość wód jezior Pojezierza Kaszubskiego – dr Kamil Nowiński z Zakładu Limnologii Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
11.10 – Przerwa na kawę
11.40 – Panel dyskusyjny:
Problemy zagospodarowania przestrzennego strefy brzegowej jezior – dr inż. arch. Barbara Jaszczuk-Skolimowska, DOM Biuro Urbanistyczne Kiełb-Stańczuk, Jaszczuk-Skolimowska Spółka Jawna
Jeziorowa gospodarka rybacka – szanse i zagrożenia – dr inż. Marcin Kuciński, Zakład Biologii i Ekologii Morza, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
13.00 – Podsumowanie roli Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w działaniach na rzecz ochrony jezior Pojezierza Kaszubskiego – prof. dr hab. inż Julita Dunalska
13.30 – Poczęstunek