Logo CMiOW

Seminarium naukowe „Rejony polarne – laboratorium obserwacji zmian klimatu”

Data: 22.04.2022
Prowadząca: dr hab. Katarzyna Jankowska, prof. Politechniki Gdańskiej