Logo CMiOW

Zebranie kół naukowych

Data: 02.03.2022
Uczestnicy: Studenckie Naukowe Koło Geografów (UG), Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska „MiŚ” (PG), Koło Naukowe Ekohydrologii (UŁ)