Logo CMiOW

Letnia szkoła fitoplanktonu

Termin: Zostanie podany na początku 2023 r.
Koordynator: dr Justyna Kobos
Liczba miejsc limitowana! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia
Dzień 1
10:00 – 11:30Przyczyny i skutki zakwitów wody. Ocena zagrożenia związanego z zakwitem sinic w wodach użytkowych.
11:30 – 11:45Przerwa kawowa
11:45 – 13:15Charakterystyka najczęściej występujących sinic w polskich wodach, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków potencjalnie toksycznych mogących występować masowo i tworzyć zakwity.
13:15 – 14:45Przerwa na lunch
14:45 – 15:30Metodyka pobierania i konserwacji próbek fitoplanktonu. Pobieranie próbek z Jeziora Raduńskiego.
15:30 – 17:30Warsztaty – analiza jakościowa próbek fitoplanktonu. Odróżnianie cyjanobakterii od innych taksonów dla początkujących. (Cz. I)
18:00 – 19:00Kolacja
Dzień 2
9:00 – 10:00Śniadanie
10:00 – 11:30Charakterystyka najczęściej występujących gatunków planktonowych należących do zielenic, bruzdnic, kryptofitów, okrzemek i złotowiciowców (cz. I)
11:30 – 11:45Przerwa kawowa
11:45 – 13:15Charakterystyka najczęściej występujących gatunków planktonowych należących do zielenic, bruzdnic, kryptofitów, okrzemek i złotowiciowców (cz. II)
13:15 – 14:45Przerwa na lunch
14:45 – 17:30Warsztaty – analiza jakościowa próbek fitoplanktonu. Odróżnianie cyjanobakterii od innych taksonów dla początkujących. (Cz. II)
18:00 – 21:00Kolacja
Dzień 3
9:00 – 10:00Śniadanie
10:00 – 11:30Analiza jakościowa i ilościowa próbek fitoplanktonu.
11:30 – 11:45Przerwa kawowa
11:45 – 13:15Obliczanie biomasy fitoplanktonu.
13:15 – 14:00Zakończenie warsztatów, wręczanie certyfikatów.