Logo CMiOW

Wolontariat na rzecz jezior

“WOLONTARIAT NA RZECZ JEZIOR” DLA KOORDYNATORÓW OBYWATELSKIEGO MONITORINGU WÓD – szkolenie pilotażowe realizowane w CMiOW we współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku.

“Wolontariat na rzecz jezior” to program monitorowania jezior przez ochotników. Szkolenie jest bezpłatne i dostępne dla każdego! Pozwala na profesjonalną analizę wody we współpracy z Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego.
Czym jest nasz projekt?
  • Wolontariat dla każdego: Niezależnie od Twojego doświadczenia, możesz dołączyć do naszego zespołu i pomóc w monitorowaniu stanu jezior.
  • Profesjonalne szkolenie: Otrzymasz solidne przygotowanie, które pozwoli Ci przeprowadzać analizy wody na najwyższym poziomie.
  • Współpraca z ekspertami: Nasza współpraca z WFOŚiGW w Gdańsku gwarantuje Ci wsparcie i dostęp do doświadczonych specjalistów.

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymają certyfikat i wybiorą zbiorniki wodne do monitorowania. Wspólnie stworzymy bazę danych jakości naszych jezior. Organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg (piątek, sobota), lunch (sobota i niedziela) oraz przerwy kawowe.

Termin: 13 – 15 października 2023 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Julita Dunalska

Zgłaszać można się bezpośrednio w CMiOW UG w Borucinie (Borucino 77, 83-323 Kamienica Szlachecka) oraz mailowo: rafal.gluszewski@ug.edu.pl
Program szkolenia
Dzień 1
15.00 – 17.30
(W)
Eutrofizacja wód, przyczyny degradacji wód (punktowe, obszarowe i rozproszone źródła zanieczyszczeń), skutki degradacji wód (toksyczne zakwity sinicowe).
17.30 – 17.45Przerwa kawowa.
17.45 – 19.15
(W)
Sposoby ochrony i rekultywacji wód.
19.15 – 20.00
(D)
Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
Dzień 2
08.00 – 10.30
(W)
Teoretyczne wpowadzenie do monitoringu wód.
10.30 – 10.45Przerwa kawowa.
10.45 – 13.45
(P)
Lokalizacja punktów pomiarowych w terenie, pobór próbek do analiz, pomiar przezroczystości wody.
13.45 – 14.45Przerwa na lunch.
14.45 – 16.15
(P)
Wypełnianie arkusza danych. Procedura filtrowania
16.15 – 16.30Przerwa kawowa.
16.30 – 18.00
(P)
Przechowywanie i transport próbek wody. Opracowywanie i interpretacja wyników badań.
18.00 – 19.30
(D)
Podsumowanie dnia. Sesja Q&A.
Dzień 3
08.00 – 12.00
(P)
Testowanie metod poboru próbek wody. Wstępna obróbka.
Praca indywidualna pod nadzorem specjalisty.
12.00 – 12.15Przerwa kawowa.
12.15 – 13.45
(P)
Testowanie metod przechowywania i transportu próbek. Opracowywanie i interpretacja wyników badań.
Praca indywidualna pod nadzorem specjalisty.
13:45 – 14.30
Przerwa na lunch.
14.30 – 16.00
(D)
Podsumowanie kursu. Sesja Q&A. Wręczenie cyrtyfikatów.
(W) – Część wykładowa
(P) – zajęcia praktyczne z instruktażem prowadzonym przez prowadzącego
(D) – dyskusja