Logo CMiOW

Charakterystyka stanu troficznego wód Jeziora Raduńskiego Górnego wraz z projektem ochronno-rekultywacyjnym

Dyplomant: Martyna Ponka
Kierunek: Geografia fizyczna z geinformacją
Opiekun: prof. dr hab. inż Julita Dunalska
Rok realiazacji: 2023

Streszczenie

Jeziora, wraz z rozwojem w nich życia ulegają zmianom takim jak zarastanie czy też wypełnianie misy osadami. W zależności od stopnia zmian, wyróżnia się różne stany troficzne (od ultraoligotrofii po saprotrofię). Znaczna ilość jezior ulega procesowi eutrofizacji, czyli wzbogacaniu wód w substancje odżywcze. Jednym z nich jest Jezioro Raduńskie Górne. W celu określenia tempa eutrofizacji wód Jeziora Raduńskiego Górnego, wykonano badania własne w sezonie letnim 2022 roku i porównano je z badaniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2015 roku. Dodatkowo zidentyfikowano miejsca presji antropogenicznej w strefie brzegowej zbiornika. Zjawisko eutrofizacji wód Jeziora Raduńskiego Górnego nasila się, a w celu poprawy jakości wód, jezioro będzie wymagało kompleksowych działań ochronno-rekultywacyjnych w misie jeziorowej i jego zlewni.

Dużym problemem dla jakości wód jeziora staje się presja antropogeniczna w strefie buforowej jeziora. Poniżej podano przykłady:
Miejsca presji antropogenicznej w strefie buforowej Jeziora Raduńskiego Górnego
Stanowisko Opis
1 Zabudowa
2 Zabudowa, pomosty
3 Ośrodek wypoczynkowy, pomosty
4 Dzika plaża, pomosty
5 Dzika plaża, kamping
6 Rozkopany, stromy brzeg
7 Rozkopany, stromy brzeg, pomost
8 Pomost
9 Płoty przy samym brzegu
10 Utwardzona droga, zabudowa
11 Zabudowa, pomost
12 Zabudowa, pomost
13 Dzika plaża, pomost
14 Pomost
15 Dzika plaża, wybrukowana droga
16 Zabudowa, pomosty
17 Czarter jachtów, pomosty, zabudowa
18 Pomosty widokowe
19 Pomost
20 Plaża gminna, pomosty, zabudowa
21 Kamping, pomosty, dzika plaża
22 Pomost
23 Pomosty
24 Kamping
25 Plaża, pomost, zabudowa
26 Pomost, kamping
27 Pomost
28 Pomosty
29 Pomost
30 Pomost
31 Kąpielisko, pomost
1 – Zabudowa; 2 – Zabudowa, pomosty; 3 – Ośrodek wypoczynkowy, pomosty


1 – dzika plaża, pomosty; 2 – dzika plaża, kamping; 3 – rozkopany, stromy brzeg


1 – rozkopany, stromy brzeg, pomost; 2 – pomost; 3 – płoty przy samym brzegu


1 – utwardzona droga, zabudowa; 2 – zabudowa, pomost; 3 – zabudowa, pomost


1 – dzika plaża, pomost; 2 – pomost; 3 – dzika plaża, wybrukowana droga


1 – zabudowa, pomosty; 2 – czarter jachtów, pomosty, zabudowa; 3 – pomosty widokowe


1 – pomost, 2 – plaża gminna, pomosty, zabudowa; 3 – kamping, pomosty, dzika plaża


1 – pomost; 2 – pomosty; 3 – kamping


1 – plaża, pomost, zabudowa; 2 – pomost, kamping; 3 – pomosty


1 – pomosty; 2 – pomost; 3 – pomost; 4 – kąpielisko, pomost