Logo CMiOW

Uzupełnienie metody oceny jednolitych części wód z wykorzystaniem technik GIS na przykładzie jezior ramienicowych

Dyplomant: Karol Jaszewski
Kierunek: Geografia fizyczna z geoinformacją
Opiekun: dr Włodzimierz Golus
Rok realizacji: 2023

Streszczenie

Szeroko prowadzony monitoring obiektów hydrograficznych wymaga stosowania różnych metod oceny stanu ich wody. Metody te są często zbyt skomplikowane w użyciu lub nadmiernie uproszczają zależności zachodzące w środowisku naturalnym. W pracy przeprowadzono ocenę stanu wybranych jezior ramienicowych w Polsce wykorzystując jedną z takich metod. Równocześnie znacznie usprawniono i ułatwiono przeprowadzanie takiej oceny stosując autorski model geoprocessingu. Stworzony przez autora od podstaw model wskazuje, że wyniki w zastosowanej metodzie w niektórych przypadkach są znacznie przesadzone, głównie poprzez nadmierne uwypuklenie zanieczyszczeń punktowych, w większości pochodzących z oczyszczalni ścieków. Dzięki przeprowadzonej analizie statystycznej (metoda korelacji rang Spearmana) podjęto próbę uzupełnienia badanej metody o inne parametry zlewniowe i środowiskowe. Wskazała ona, o które parametry należałoby potencjalnie uzupełnić metodę w celu jej usprawnienia. Z niewykorzystanych w ocenie stanu wód wskaźników największą korelację uzyskały wskaźnik Ohlego, współczynnik Schindlera oraz długość linii brzegowej. Należy wspomnieć jednak, że badana metoda może zbyt uogólniać elementy środowiska, które mają wpływ na eutrofizację jezior, w szczególności uwzględniając niewielką populację podobnych do siebie geoekosystemów, w tym przypadku jezior ramienicowych.